COVID-19

Beste vrienden van Sea First,

Als gevolg van het COVID-19-virus zijn ALLE lessen en lezingen voorlopig afgelast of uitgesteld. We gaan ons uiterste best doen om deze lessen en lezingen in te halen.

Doordat we geen lezingen kunnen geven heeft Sea First bijna geen inkomsten.

Wilt u uw steentje bijdragen word dan DONATEUR van Sea First of doe een aankoop in onze webshop!

Met hartelijke groet,

Dos Winkel – voorzitter

EDUCATES TO PROTECT!

“Education is the most powerful weapon to change the world”
Nelson Mandela

De Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.
SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF is kinderen en jongeren want zij zijn de volwassenen van de toekomst, maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek. (zie onze Agenda)

SFF informeert over 6 belangrijke onderwerpen:

Kerndoelen lesstof

De leerkrachten in het Basis- en Voortgezet onderwijs hebben te maken met hoge werkdruk en veel stof die ze in een jaar moeten behandelen.

In de brochures van de Rijksoverheid staan de minimale educatie-leerdoelen die gehaald moeten worden (zie Kerndoelenboekje)

Voor het basisonderwijs is een van de kerndoelen, Kerndoel 39 dat mooi aansluit bij de lessen van Sea First: dit staat bij  het leergebied “Oriëntatie op jezelf en de wereld: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu”.
Voor de onderwijspraktijk zijn uitwerkingen daarvan te vinden op de website TULE inhouden & activiteiten.

Zie ook de printscreen van de volledige omschrijving van kerndoel 39.

Agenda

Lezingen en andere evenementen

Copyright© 2020 Sea First