EDUCATES TO PROTECT!

“Education is the most powerful weapon to change the world”
Nelson Mandela

De Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.
SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.
Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF zijn kinderen en jongeren want zij zijn de volwassenen van de toekomst, maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek. (zie onze Agenda)

SFF informeert over 6 belangrijke onderwerpen:

Agenda

Lezingen en andere evenementen

Copyright© 2019 Sea First