Methaan is het tweede meest belangrijke broeikasgas na CO2

Methaan houdt volgens de meest recente berekeningen van de IPCC, wel  86 keer meer warmte vast dan dezelfde hoeveelheid CO2. Het verdwijnt echter ook veel sneller uit de atmosfeer omwille van de wijze waarop het reageert op zuurstof.

De vermindering van methaanuitstoot is een eenvoudige manier om de klimaatverandering snel af te remmen. Tegen 2045 kan hiermee zo 0,3 graden aan opwarming vermeden worden.

Omdat methaan een sleutelingrediënt is bij de vorming van ozon op grondniveau (smog), zou men  naar schatting ook 260.000 vroegtijdige overlijdens en 775.000 astma-gerelateerde ziekenhuisopnames kunnen voorkomen bij een vermindering van methaanuitstoot. (cijfers uit VN-milieurapport).

Veranderingen in ons landbouwbeleid kunnen hieraan bijdragen.  Aanpassingen in het voer van het vee en hoe ze op stal staan kunnen zorgen voor een verminderde productie van methaan, maar veel belangrijker in deze strijd is de keuze van zoveel mogelijk mensen voor een op planten gebaseerd dieet met zo weinig mogelijk melkproducten en vleesproducten. Er is wetenschappelijk bewijs dat dit de meest effectieve manier om bij te dragen aan de vermindering van methaanuitstoot door veeteelt en landbouw. 

Vertaling en samenvatting door Stefanie Dhont, Sea First vrijwilliger

Oorspronkelijk artikel met verwijzingen:

Credit: We Animals Media    

Although methane has a significantly greater potential than CO2 to trap heat via the greenhouse effect, methane has a lower 'residence time'. This means that, due to the way it reacts with oxygen, it can be broken down quicker, whereas CO2 will stay in our atmosphere for centuries longer. A drastic reduction in methane emissions is, therefore, one of the most powerful actions we can take to reduce global warming in the short term, by as much as 0.3  by 2045, as well as preventing hundreds of thousands of premature deaths and respiratory issues caused by the effects of methane-induced smog. While preliminary research indicates that changes in animal feed and manure management can affect methane emissions, the evidence is significant, and growing, that reducing meat and dairy consumption and choosing a plant-based diet is the most effective way of reducing methane emissions from animal agriculture.