Kamervragen i.v.m. het gebruik squaleen (afkomstig uit haaienlevers) in de productie van vaccins (tegen COVID-19 of andere vaccins).

Dit gebeurde op verzoek van Sea First.

Vragen Wassenberg en Van Esch over de dreigende slacht van honderd­dui­zenden haaien voor corona­vaccins

Indiendatum: 13 jan. 2021
Antwoorddatum: 11 feb. 2021

Vragen en antwoorden

 

Vraag 1.
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving rond de mogelijke slacht van honderdduizenden haaien voor de productie van coronavaccins? [1]

Antwoord vraag 1.

Ja

Vraag 2.
Is het juist dat squaleen uit haaienlevers gebruikt wordt in sommige COVID-vaccins?

Antwoord vraag 2.

Ja, dat klopt.

Vraag 3.
Is het juist dat squaleen ook gewonnen kan worden uit planten en dan ook bewezen effectief is?

Antwoord vraag 3.

Ja. Het is juist dat squaleen ook gewonnen kan worden uit planten. Hier wordt ook gebruik van gemaakt voor een vaccin tegen COVID-19 dat nu wordt getest bij mensen.

Vraag 4.
Bevatten de door Nederland aangeschafte vaccins squaleen, afkomstig van haaien? Zo ja, welke vaccins zijn dat?

Antwoord vraag 4.

Ja, het vaccin van Sanofi / GSK bevat deze stof.

Vraag 5.
Vindt u het gewenst dat haaien, waar het (internationaal) zeer slecht mee gaat en die op grote schaal worden bevist en bovendien worden gevangen en gedood vanwege een bestanddeel uit hun lever (squaleen) dat ook kan worden verkregen uit plantaardige bronnen, massaal hiervoor gevangen en geslacht worden?

Antwoord vraag 5.

Als bij de productie van vaccins (tegen COVID-19 of andere vaccins) een duurzaam alternatief beschikbaar is met vergelijkbare of betere eigenschappen dan squaleen uit haaienlevers, is het gewenst dat deze bronnen worden ingezet als alternatief waardoor het bevissen van haaien voor het bestandsdeel squaleen niet nodig is.

Het doelbewust bevissen van kwetsbare of bedreigde haaiensoorten is ongewenst. Nederland zet zich actief in voor de bescherming van deze soorten.

Vraag 6.
Bent u bereid om, bij gelijke geschiktheid en gelijke beschikbaarheid van vaccins, te kiezen voor een vaccin waarvoor geen beschermde dieren worden gebruikt?

Antwoord vraag 6.

Nederland heeft reeds via de Europese Unie contracten met een zestal fabrikanten afgesloten.

Ik ben wel bereid om in geval van nieuwe overeenkomsten aan de contractpartij te vragen of ze gebruik maken van beschermde dieren bij het productieproces en indien dit zo is, zo spoedig mogelijk alternatieven aan te wenden.

[1] Radio 1, 2 oktober 2020, '500.000 haaien worden mogelijk geslacht voor het coronavaccin' (https://radio1.be/500000-haaien-worden-mogelijk-geslacht-voor-het-coronavaccin?fbclid=IwAR2UnosmEUUwnhR0C7n7OgZLtRGOET--cT5r-jHVgUjBWqtCqrUd6d0ozDc)

[2] Shark Allies, 16 juni 2020, 'Shark Squalene in a COVID-19 Vaccine?' (https://www.sharkallies.com/shark-free-products/could-squalene-end-up-in-a-covid-19-vaccine)