Vervuiling

De oceaan zou geen afvalput mogen zijn


Het grootste ecosysteem van planeet Aarde (moet eigenlijk planeet Oceaan heten) is de oceaan. Maar liefst 71% van het aardoppervlak is oceaan. De oppervlakte- en dieptestromingen in de oceaan vervoeren voedingsstoffen, die door miljoenen dier- en plantensoorten worden gebruikt of omgezet in nieuwe voedingstoffen. Door al deze processen zorgt de oceaan ervoor dat onze planeet leefbaar is.

 

Afvalput van de mens

Toch gebruikt de mens de oceaan als een enorme afvalput. Volgens wetenschappers komen er honderdduizenden chemische en toxische stoffen in de zee voor: plastic, dioxines, pcb’s, zware metalen en nog veel meer. Die stoffen komen ook terecht in levende dieren. Wat de gevolgen daarvoor zijn voor de visetende mens is nog niet bekend. Een andere vorm van vervuiling is oceaanverzuring door CO2.

Ook zijn er inmiddels al veel dode zones in de oceaan (Ocean Dead zones), waar totaal geen leven meer in voorkomt. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen en stikstof, vooral afkomstig van de landbouw. Dit kan leiden tot een tijdelijke verhoging van het fytoplankton maar daar wordt te weinig van opgegeten. Het plankton zakt langzaam naar de bodem waar het door bacteriën afgebroken wordt.  Daar is weer zuurstof voor nodig, maar die raakt snel op waardoor een Ocean Dead Zone ontstaat. De bekendste voorbeelden zijn te vinden in de Oostzee (Baltische Zee) en de Golf van Mexico, waar de Mississippi in uitmondt (met de bestrijdingsmiddelen van de Amerikaanse Corn Belt).

Lawaaivervuiling

Een bijzondere vorm van vervuiling is die door lawaai van scheepsmotoren, onderzeese wapenproeven en grote windmolenparken. Wat de effecten hiervan zijn op de in zee levende dieren, weten de wetenschappers nog niet precies. Maar mogelijk staat dit wel in verband met bijvoorbeeld walvissen en dolfijnen die aanspoelen op het land of vismigratieroutes die niet meer bereikbaar zijn.

Effect op biodiversiteit

Vervuiling van de oceaan zorgt ervoor dat het onderwaterleven onder druk komt te staan. Dit brengt een ongekend gevaar met zich mee. Het leven in zee sterft uit en dat begint met vermindering van de biodiversiteit onder water.Meer weten?

Wil je nog veel meer weten over de vervuiling van de oceaan? Vraag dan een les aan via [email protected]! Of bestel het boek De Huilende Zee via onze webshop.

Sustainable Development Goals
Nummer 12.4 t/m 12.8 en 14.1, t/m 14.3: Duurzame consumptie en productie & Beschermen van zeeën en oceanen