Methaan, het “vergeten” broeikasgas

We mogen “het weer” natuurlijk niet verwarren met “klimaatverandering”, maar weersextremen vallen wel onder klimaatverandering. En extreem is het. Abnormale droogte, gepaard gaand met extreem hoge temperaturen, is inderdaad niet normaal. Toch blijven politici de woorden “methaan”, “oceaan” en “vlees-en visconsumptie” maar angstvallig vermijden…! We leven in een wereld in transitie en we zullen ons aan de nieuwe feiten moeten aanpassen. Stel je voor dat de mensen in de nu nog arme tweede- en derdewereldlanden (relatief veel armoede en hoge geboortecijfers) net zo veel dierlijke producten zouden gaan eten als nu in de rijke eerstewereldlanden gebeurt. Dan zouden we meteen drie planeten nodig hebben.

En toch komt die periode er aan dat er minder slachtdieren zullen zijn. Er lopen momenteel elke dag van het jaar zo´n 64 miljard slachtdieren op aarde. Een zeer groot deel hiervan produceert methaan. Methaan is het broeikasgas dat voor een veel snellere opwarming van de aarde en de oceaan zorgt dan CO2. Van de CO2 afkomen is geen gemakkelijk proces zolang we nog fossiele brandstoffen gebruiken om energie op te wekken. Van methaan afkomen is een pak gemakkelijker. Zodra we stoppen met het fokken van dieren voor consumptie, zal het aantal dieren razendsnel afnemen en daarmee ook de methaanproductie. We kunnen dan de landbouwgrond die nu gebruikt wordt om gewassen te telen die vrijwel uitsluitend aan slachtdieren gevoerd worden, weer omtoveren tot natuur. De biodiversiteit neemt toe; regenwouden worden niet meer gekapt en we kunnen die weer gaan aanplanten. De wereld kan weer mooi worden en de oplossingen zijn relatief simpel. We zijn echter afhankelijk van de politiek. Die wordt wel langzamerhand iets groener, maar van de politiek mogen we als consument veel meer actie verwachten. Politici wijzen alleen maar naar CO2 als zijnde de grootste boosdoener van de klimaat- en oceaanopwarming, maar methaan is de kampioen!

Recent onderzoek

Op 1 juni j.l. verscheen in het gerenommeerde tijdschrift Science een zeer belangrijke studie. Onderzoekers berekenden dat als we ons gemiddelde huidige dieet zouden veranderen naar een plantaardig dieet, we 3,1 miljard minder hectare landbouwgrond nodig hebben – een afname van 76 procent. Onze broeikasgasuitstoot zou met 49 procent afnemen. Verzuring zou met 50 procent afnemen en watervervuiling met 49 procent. Het gebruik van schaars zoet water zou met 19 procent dalen.

“Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers,” by J. Poore at University of Oxford in Oxford, UK; T. Nemecek at LCA Research Group in Zurich, Switzerland.

Wij zijn benieuwd of onze lezers zelf ook al begonnen zijn met het beperken van dierlijke producten. Of ben je zelfs helemaal gestopt met het eten van vlees en vis. Zo ja, dan draag je al flink bij aan het verminderen van je persoonlijke methaan/CO2-voetafdruk. Hoe dan ook: alle beetjes helpen. Laat het ons alsjeblieft weten op facebook of stuur een mail naar [email protected]