Haagsche Nieuwjaars-vreugdevuren komen er weer aan…

 

Door Lanny Kho

https://www.ad.nl/den-haag/den-haag-dumpt-afval-vreugdevuren-in-zee~a4e7661d/

De smeulende overblijfselen van de vreugdevuren, waaronder spijkers en glasscherven, zijn na nieuwjaar vanaf het strand op de vloedlijn gedumpt, zo blijkt uit een bericht in het AD.

“Toen ik bovenstaand artikel van januari 2016 las, vond ik dat er een brief uit moest gaan naar het College van B&W, Gemeente Den Haag, vanuit de Sea First Foundation”, aldus Lanny Kho, vrijwilliger van Sea First.

Een boze bewoner uit Scheveningen vertelt; “veel stukken hard plastic zien er uit als een soort ballpoint met plastic pluim er aan, harde kartonnen bollen waarin de restanten van chemicaliën nog zijn te zien, restanten van grotere bollen e.d.. De hele kustlijn richting Wassenaar lag er vol mee. Vele malen erger is natuurlijk al het gif dat onzichtbaar in lucht en zeewater verdwijnt”.

Om dit jaar een zelfde belasting op het mariene milieu te voorkomen is ook vanuit Sea First een brief gestuurd naar het college van wethouders in Den Haag. Hierin hebben wij onze zorgen geuit omtrent de afvalverwerking van de Vreugdevuren. Hierin worden wij gesteund door Stichting Duik de Noordzee Schoon, Zero Plastic week, By The Ocean We Unite, Stichting Kust en Zee, Plasticsoup Surfer, Stichting Sea Cleaners-Int, Stichting de Noordzee, Kust Nieuws Europa, Plastic uit Zee, Surfriders Holland en Aloha Surfschool Scheveningen.

Ook de Partij voor de Dieren heeft via schriftelijke vragen het college om opheldering gevraagd. Zij wil onder meer bevestigd zien dat de gemeente in het vervolg geen afval meer dumpt in zee. Ook vraagt de PvdD wat het college nu doet om het resterende zwerfafval zoveel mogelijk op te ruimen en hoe het gaat voorkomen dat strandbezoekers gewond raken.

Ook GroenLinks heeft in de Haagse gemeenteraad opheldering gevraagd over vuurwerkafval dat is aangespoeld op het strand van Scheveningen. Enkele dagen na het Internationaal Vuurwerkfestival werd een flinke hoeveelheid vuurwerkafval, waaronder veel plastic, aangetroffen in de vloedlijn en op het strand.

 

Wij hopen dat er dit jaar zorgvuldig met het vuurwerk en het afval wat het produceert, wordt omgesprongen, voor mens en dier.