SEA THE FUTURE

door Evelien Philippa

 

Sea First´s core-business is educatie; Sea First Educates to protect. Dit jaar bestaat Sea First 10  jaar en  wilden we er een bijzonder groot educatief feest van maken. Sea the Future op 8, 9 en september was een prestigieus project waar ik graag – samen met een paar anderen – mijn tanden in wilde zetten. Als een van de organisatoren  vertel ik u graag wat een enorm succes het was!

Vrijdag zijn er ruim 10 groepen 7 en 8  door Dos en Nanne geënthousiasmeerd om zich in te zetten voor de (onderwater)natuur. Ze weten nu van alles over de oceanen, welke problemen er zijn, waarom het belangrijk is ze te beschermen en wat ze daar zelf aan kunnen doen. Vrijdag was ook de dag dat onze fantastische kinderwebsite gelanceerd werd. Dat alleen was al een feestje waard: een aantrekkelijke website waar kinderen zich kunnen vermaken en waarbij tegelijkertijd de kennis en de liefde voor de oceaan groeit. Om dezelfde reden hadden we een duiktank staan op het evenement waar kinderen fysiek kennis konden maken met de onderwaterwereld.

 

De gloednieuwe dolfijnvrij-coalitie presenteerde zich met de “geen schoolreisje naar het Dolfinarium”-campagne. Sea First is onderdeel van deze coalitie en heeft ter ondersteuning van de campagne een animatiefilm gelanceerd. Op de zeewiertentoonstelling konden de schoolkids naar hartenlust kijken, voelen, proeven en luisteren naar Ellen en Esmee die vanuit hun eigen passie vertelden over zeewier en wat je nog meer aan het strand kunt vinden. Er waren supermicroscopen waarin ze samen met deskundigen de cellen van algen en getijdenpoeltjes konden zien bewegen. Zaterdagmiddag stonden er kinderen voor de deur die terugkwamen voor het ‘museum’ en het duiken. Helaas moesten zij de volgende dag terugkomen. En dat deden ze, samen met ruim 1500 anderen!

 

Zondag was een geweldige dag waarin een team van ruim 50 vrijwilligers ervoor zorgden dat alles gesmeerd liep. De lezingen werden goed bezocht er hing een fijne en ontspannen sfeer op de markt. Ons Tonijn-vrij team was aanwezig met een handzaam en leerzaam boekje: 10 redenen waarom we geen tonijn zouden moeten eten. Bijzonder was ook het VR-zwemmen met dolfijnen, een publiekstrekker die later zelfs landelijke bekendheid kreeg. We hadden niet te klagen over het weer, waardoor de foodsquare buiten niet alleen heerlijk rook, maar ook de Brabantse gemoedelijkheid uitademde.

 

Zaterdagavond was onze fundraising. Met 70 gasten hebben we genoten van een heerlijk, eerlijk klimaat- en diervriendelijk high-end 4-gangen diner en een lezing – of beter vertellingen – van Dos over bijzondere zeebewoners en andere geweldige anekdotes van zijn vele avonturen. Met de verkoop van de couverts en de veiling ter plekke hebben we ruim € 7.000,= opgehaald. Dit geld, een verjaardagcadeautje voor de 70e verjaardag van onze oprichter/voorzitter Dos, is ingezet om het lang gewenste lesmateriaal te kunnen verwezenlijken. Dit is nu in ontwikkeling onder leiding van onze marien bioloog Nanne. Natuurlijk zijn we daar als organisatie supertrots op, maar vooral ook dankbaar naar al diegenen die hieraan hebben bijgedragen.

 

Meer informatie over dit prachtige evenement kun je lezen in de blog van Brenda van Vegan Monkey, of kijk voor een uitgebreide foto impressie hier. Binnenkort zetten we ook een compilatiefilmpje van deze drie bijzondere dagen online.

Beter nog is zorgen – als je er niet was  – dat je er volgend jaar WEL bij bent! SAVE THE DATES: 7, 8 en 10 juni Sea the Future – Wereld Oceaan Dag.

Het programma maken we begin 2018 bekend.

Beste donateurs van Sea First,

2017 was een mooi jaar voor Sea First, maar minder mooi voor de oceaan. De vervuiling is alleen maar toegenomen en oceaanverzuring wordt een heel groot en zorgelijk probleem. Maar er zijn ook mooie ontwikkelingen. Zo was er de allereerste oceanenconferentie van de Verenigde Naties! Hier zijn de nodige doelen voor het behoud van de oceanen gesteld. En bij de klimaattop in Bonn stond de oceaanproblematiek eindelijk op de agenda!

Verderop in dit document zijn van beide conferenties de samenvattingen opgenomen:

  • De Oceanenconferentie van de Verenigde Naties in New York, 5-6 juni 2017 (met dank aan Silvia Roukens voor de vertaling en de samenvattingen)
  • De Klimaattop, COP 23, in Bonn, blog van Prof. Dr. Jan Stel, Oud-hoogleraar Oceanische Ruimte en Menselijke Activiteit, Universiteit Maastricht

 

Over de rol van de vleesconsumptie en alle gevolgen van dien, zoals ontbossing van het Amazone Regenwoud met oceaanverzuring als gevolg, wordt – behalve door de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – angstvallig gezwegen. Uit verschillende recente studies blijkt echter dat we een snelle verbetering van het klimaat mogen verwachten wanneer we mondiaal minder vlees zouden eten. Methaan, het gas dat door landbouwdieren wordt geproduceerd, is een broeikasgas dat tientallen malen sneller de aarde opwarmt dan CO2. Helaas moeten we constateren dat in Nederland de vleesconsumptie juist weer is gestegen naar gemiddeld 79 kilo vlees per opersson per jaar. In België, het land van het Bourgondische eten, is dan de vleesconsumptie tussen 2012 en 2016 per hoofd van de bevolking met 16,7% gedaald naar 71 kilo! Dat blijkt uit de cijfers van het jaarrapport van het Duitse onderzoeksbureau AMI. Mooi is, dat het vooral de jeugd is die vlees laat staan. Hopelijk is deze situatie wat Nederland betreft gauw weer anders.

ZONDER HULP GEEN SEA FIRST!

Sea First heeft dit jaar weer ongelooflijk veel kinderen en volwassenen kunnen bereiken met lessen en lezingen. ZONDER DONATEURS ZOALS JULLIE ZOU SEA FIRST DIT ALLEMAAL NIET KUNNEN DOEN! We zijn dan ook enorm dankbaar voor je duurzame steun en alle spontane giften aan Sea First. Dat zijn we ook richting onze hoofdsponsors AMANPRANA en Rineke Dijkinga. Helaas gaan ze na jarenlange steun hun sponsoring afbouwen. AMANPRANA vanwege minder goede jaarcijfers en Rineke Dijkinga vanwege het opzetten van het Heerlijk Westerwolds land. Ook onze hartelijk dank aan alle andere sponsoren en alle vrijwilligers die zich steeds weer met enorm enthousiasme inzetten voor alles wat we als Sea First doen.

 

SEA THE FUTURE EN NIEUWE LESSEN

In september was er het prachtige evenement Sea the Future in de Maaspoort in ´s-Hertogenbosch. Onze grafisch vormgever Evelien Philippa en haar man Piet Werst hebben een vrijwel onmogelijke inspanning geleverd om een schitterend driedaags evenement neer te zetten. Drie inspirerende dagen over de oceanen: lessen, lezingen, een dinner lecture en geweldige dag vol avontuur voor het hele gezin. Hun verslag vind je eveneens hieronder.

 

Naast het krijgen van meer naamsbekendheid voor Sea First, was een van de doelstellingen het creëren van geld om lesprogramma´s te maken. Dat doel is bereikt en er zijn prachtige nieuwe les-presentaties gemaakt door Dr. Nanne van Hoytema, marien bioloog (www.marienebiologie.org). Iedereen heel hartelijk dank voor de steun! We hebben nog tal van andere plannen voor doorontwikkeling van ons lesmateriaal en zijn op zoek naar fondsen daarvoor zodat we nog meer kinderen in Nederland en België kunnen bereiken.

Scholen, BSO’s en clubs kunnen onderstaande lessen aanvragen, met of zonder Sea First docent:

  • Dolfijnen in het wild versus in gevangenschap (lagere school)
  • Plastic Soep
  • De waarheid over haaien
  • Visserij
  • De diepzee
  • Oceaanverzuring

Meer informatie kun je vinden op www.seafirst.nl/onze-visie-op-educatie/. Op onze site zijn ook twee korte animatiefilms te vinden over de oceaan, het klimaat en onze gezondheid en over dolfijnen.

 

KINDERWEBSITE

Sinds de zomer hebben we een schitterende website speciaal voor kinderen: www.seafirstkids.nl. Het zou prachtig zijn als iedereen die dit leest dit nieuws kan verder vertellen. Zo leren kinderen al vroeg over de pracht, het belang en de bedreigingen van de oceaan. En over de oplossingen natuurlijk! Ook dit project komt voor het grootste deel uit de koker van Evelien.

Rest mij jullie prachtige diervriendelijke feestdagen te wensen en een gezond nieuw jaar met meer begrip voor al wat (nog) leeft in de oceaan.

Dos Winkel, namens het Sea First-bestuur

De Oceanenconferentie van de Verenigde Naties in New York, 5-6 juni 2017

https://oceanconference.un.org/

Op de eerste Oceanenconferentie van de Verenigde Naties ooit, die begin juni 2017 gehouden werd, heeft Nederland officiële steun gegeven aan het Global Ghost Gear Initiative van World Animal Protection. Dit initiatief strijdt tegen de 640.000 ton vistuig dat jaarlijks in de wereldzeeën terecht komt en daar voor miljoenen slachtoffers zorgt.

Zeedieren als walvissen, dolfijnen, zeehonden, zeeschildpadden, zeevogels en ontelbare vissen raken verstrikt in ‘spooknetten’, vislijnen of ander gedumpt of verloren vistuig en verdrinken of sterven van honger en uitputting.  Verloren netten kunnen tot wel 600 jaar blijven ‘spookvissen’ en belasten zo visbestanden die toch al ernstig onder druk staan.

Met de steunverklaring voor het Global Ghost Gear Initiative committeert Nederland zich vrijwillig om de staat van marine ecosystemen te verbeteren, zeedieren te beschermen en het levensonderhoud te waarborgen van mensen die van de zee afhankelijk zijn. Dit draagt bij aan Duurzaamheidsdoel 14 van de Verenigde Naties, dat oproept om in 2025 sterk de vervuiling van de zeeën, waaronder door spooknetten, terug te dringen. LEES MEER (en dan de rest zoals hieronder staat)

Doelen in het kort

14.1 – In 2025: voorkomen en significant verminderen van alle vormen van verontreiniging van de zee
14.2 – In 2020: mariene- en kustecosystemen duurzaam beheren, beschermen en herstellen
14.3 – Minimalisering en aanpak van de effecten van verzuring van de oceaan
14.4 – In 2020: op doeltreffende wijze oogsten, en stoppen van overbevissing, illegale, niet-aangegeven en niet-gereguleerde visserij en destructieve visserijpraktijken. Implementatie van wetenschappelijk onderbouwde beheersplannen om de visbestanden te herstellen
14.5 – In 2020: ten minste 10 procent van kust- en zeegebieden beschermen
14.6 – In 2020: visserijsubsidies verbieden die bijdragen tot overcapaciteit, overbevissing, illegale, niet-aangegeven en niet-gereglementeerde visserij
14.7 – In 2030: meer economische voordelen voor de minst ontwikkelde landen door het duurzaam gebruik van mariene hulpbronnen voor visserij, aquacultuur en toerisme
14.a – Vergroting van de wetenschappelijke kennis, ontwikkeling van onderzoekscapaciteit en overdracht van mariene technologie, om de gezondheid van de oceaan te verbeteren en de bijdrage van de mariene biodiversiteit aan de ontwikkeling van ontwikkelingslanden te vergroten
14.b – Toegang geven aan kleinschalige ambachtelijke vissers tot mariene hulpbronnen en markten
14.c – Betere instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen door internationale wetgeving.

 

#OceanAction22161

EXPEDITIe 7de CONTINENT : Wetenschappelijke expeditie in de zuidelijke Atlantische Oceaan
De vereniging Expedition 7th Continent bestudeert en karakteriseert plasticvervuiling in de Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan door metingen op zee en satellietobservaties. De kennis wordt gebruikt om eenvoudige, lokale, ondersteunende en effectieve oplossingen te implementeren om de plasticvervuiling aan te pakken.

 

#OceanAction22131

Compliance, Sturing en Handhaving – Environmental Justice Foundation
Vis en schelpdieren vormen een belangrijke voedselbron voor een groot aantal mensen, en zijn essentieel voor het ecosysteem. Overbevissing verandert de structuur en functies van het ecosysteem en heeft een dramatische impact heeft op de sociaaleconomische ontwikkeling. Er is dus een dringende behoefte aan het beschermen en herstellen van wilde vispopulaties door verantwoordelijk beheer van vis en visserij. We moeten oplossingen vinden die de milieueffecten van vrijgekomen afval minimaliseren, evenals het niet-duurzame gebruik van wilde mariene soorten. Uitbreiding van de sector moet een verschuiving naar innovatieve aquacultuursystemen en voederproductie omvatten die de wilde populaties niet negatief beïnvloedt.

 

#OceanAction22111
Een blauwdruk voor het opnieuw bouwen van visserij
Wereldwijd wordt een groot deel van de visbestanden geoogst op biologisch onhoudbare niveaus. De noodzaak om overbevissing aan te pakken heeft geleid tot de FAO-gedragscode voor een verantwoorde visserij in 1995. Het in 2013 door de Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) gelanceerde Blue Growth-initiatief geeft prioriteit aan het duurzame beheer van natuurlijke aquatische rijkdommen, met volledige inachtneming van ecologische, sociale en economische behoeften.
De FAO wil ontwikkelingslanden bijstaan in wederopbouwprogramma’s die aansluiten bij de aspiraties van hun bevolking, zodat de visserij zijn volledige potentieel voor mens en milieu bereikt.

#OceanAction21971
Workshop over veiligheid en kwaliteit van zeevisproducten

Met de groei van de internationale vishandel is de kwestie van de veiligheid van visproducten cruciaal. De impact van verschillende factoren op de voedselveiligheid, waaronder de opkomst van nieuwe pathogenen en de impact van klimaatverandering, draagt bij aan de complexiteit van voedselproductie en -distributie. Daarom moeten alle IORA-lidstaten aandacht besteden aan de veiligheid en kwaliteit van de vis en schaal- en schelpdieren.
De IORA Fisheries Support Unit (FSU) organiseert een 5-daagse trainingsworkshop over veiligheid en kwaliteit van zeevisproducten.
#OceanAction21991
Verbetering van onderzoek en bewustmaking van de effecten van verzuring van de oceaan en klimaatverandering op tropische mariene ecosystemen

Onderzoek naar mariene duurzaamheid staat bovenaan op het Centrum voor Mariene en Kuststudies (CEMACS) van de Universiti Sains Malaysia. Alleen al hier in de Koraaldriehoek wordt veel koraalverbleking aangetroffen, met veel riffen die tekenen van degradatie vertonen.
In een ontwikkelingsland waar veel zaken om aandacht en prioriteit strijden, worden lange termijnoplossingen soms opgeofferd voor korte, niet-duurzame opportuniteiten. Educatie, betrokkenheid en bewustzijn vormen de sleutel tot acceptatie van duurzame oplossingen.

In 2017 zal het CEMACS bewustmakingsgerichte programma’s opstarten waarin jonge professionals, studenten en managers worden betrokken bij duurzame ontwikkeling van de zeegebieden.

 

#OceanAction21966
Implementatie van relevante bepaling van UNCLOS – Nepalese regering

Als partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) en andere internationale instrumenten, waaronder het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), verbindt Nepal zich ertoe al het mogelijke te doen voor behoud, bescherming en opbouw van een duurzame gezondheid van de oceanen en zeeën.

 

#OceanAction21961
Bevordering van begrip en pleidooi voor de organische verbanden tussen oceanen en bergen
Met volledige solidariteit van de Small Island Developing States (SIDS), vooral in hun oprechte zorgen over existentiële bedreigingen door klimaatverandering en zeespiegelstijging, onderstreept Nepal het belang van een holistische benadering om oceanen en bredere, onderling verbonden ecosystemen samen aan te pakken. In dit verband bouwt Nepal voort op de organische banden tussen oceanen en bergen om een beter begrip en pleidooi voor de zaak te bevorderen.

 

#OceanAction21922
BLOOM gaat regeringen helpen hun visserijsubsidiegegevens te categoriseren en te analyseren
BLOOM heeft een onderzoeksteam van wetenschappers dat zich toelegt op het verzamelen en analyseren van gegevens over visserijsubsidies, om landen een grondig inzicht te geven in waar overheidsgeld het best kan worden gebruikt.
BLOOM wil met name de overheidssubsidies van de E.U en Frankrijk voor de vissersvloten analyseren en het overheidsbeleid met betrekking tot de visserijsector hervormen.

 

#OceanAction21917
Aquaconnect – een mobiele app voor mariene hulpbronnen en markten

Coastal Aquaculture Research Institute is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat zich ten doel stelt duurzaamheid te bevorderen door onderzoek, training, educatie en out-reachprogramma’s voor de Aqua-boeren en kwekerijen.
Aqua Connect biedt boeren informatie over de beschikbaarheid van zaaigoed en toekomstige kopers en helpt met het plannen van hun broedcyclus. Dit voorkomt dat ze de onverkochte garnalenlarven in de oceanen bleken. Het voorspellende algoritme van Aquaconnect brengt de vereisten van elke belanghebbende (teler, broederij en koper) in kaart in het ecosysteem en vergelijkt de basis met hun vereisten.
#OceanAction21902


Sport2Clean Education Environment – 6 november 2017
Je ziet vaak de nasleep van zwerfvuil dat achterblijft bij games en evenementen, zoals plastic flessen, wikkels en gametickets. Sport2Clean® betrekt jonge Australiërs in een positieve milieu-activiteit, die ze rechtstreeks verbindt met de oceaan. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om hun natuurlijke omgeving te ervaren vanaf hun surfplank of paddle-planken. Ze waarderen de rol die de oceaan speelt, niet alleen als speeltuin, maar ook door leven te bieden aan de dieren die er wonen.
Na de offshore oceaanbelevenis is er een onshore opleidingssessie en een strandopruiming.  Door sport te gebruiken, creëren we actie en bewustwording rond plastic zwerfafval en afval voor eenmalig gebruik in het algemeen, zodat er minder in de oceanen terecht komt. Jonge mensen begrijpen hierdoor beter wat er gebeurt als ze het afval gewoon laten vallen op sportvelden.
#OceanAction21894
Bescherming van zeevogels en weghalen van roofdieren
Primaire doelstelling van Te Ipukarea Society: invasieve roofdieren (ratten) uitroeien op Suwarrow om de veerkracht van de zeevogelgemeenschappen die daar leven te versterken en vogelonderzoek doen naar Pukapuka/Nassau, terwijl de capaciteit van inheemse Cook Islanders wordt vergroot, kennisproducten worden gemaakt en het publieke bewustzijn wordt vergroot.
Dit kan van Suwarrow een veiligere broedplaats voor trekvogels maken. Een gezonde en diverse zeevogelgemeenschap is een belangrijk onderdeel van een gezond oceaanecosysteem.

#OceanAction21889
Bevestig het Local Environmental Observer (LEO) -netwerk in alle oceanen en langs alle wereldkusten binnen 5 jaar
Het LEO-netwerk (leonetwork.org), is een online platform voor het delen van observaties van ongewone milieuveranderingen, het ontwikkelen van kennissamenwerkingsverbanden tussen waarnemers en andere experts, en het werken aan oplossingen voor geïdentificeerde problemen. Het LEO-netwerk produceert gepubliceerde online waarnemingsmini-artikelen.
Ondanks de relatief lage kosten zijn investeringen nodig, gezien de ecologische en menselijke waarde van het initiatief. De regionale expertcoördinatoren hebben ook ondersteuning nodig op het gebied van bewustzijn en marketing, coördinatie en techniek.
#OceanAction21780
Marine conservatie, bescherming en duurzaam gebruik van de mariene biodiversiteit en het mariene beheer voor monitoring, controle en bewaking om IUU-visserij te bestrijden en de daarmee samenhangende criminaliteitsactiviteiten met veerkracht van de gemeenschap
Ministerie van Landbouw Bosbouw en Visserij, en Ministerie van Milieu: het belangrijkste doel is om onze inspanningen op het gebied van marien behoud en biodiversiteit op te schalen, kustgemeenschappen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, afvalbeheer in kustgebieden te verbeteren, sturing en bewaking van mariene activiteiten en bestrijding van illegale visserij en visserijcriminaliteitsgerelateerde activiteiten in de EEZ en volle zee om de duurzame ontwikkeling van de zeeën te ondersteunen.

 

#OceanAction21800


Community-based zeeschildpadbehoud in Sri Lanka
Doel van het Turtle Conservation Project van Sri Lanka: instandhouding en beheer van zeeschildpadden en hun habitats door de gemeenschap.
Voormalige schildpad-eierstropers zijn opgeleid als schildpadnestbeschermers en toeristengidsen voor het natuurtoerismeprogramma voor schildpaddennachtwachten in Rekawa. Een community-based organisatie, “Nature Friends of Rekawa (NFR)” werd opgericht en partnerschappen met overheidsinstellingen, media en NGO’s zijn gevormd om projecten in dit dorp te implementeren. In 2006 werd het onbeschermde strand Sri Lanka’s eerste zeeschildpaddenreservaat. In 2012 werd het hele Rekawa Turtle Conservation Project overgedragen aan de gemeenschapsleden en sinsdien heeft het vele prijzen en toeristen mogen ontvangen.

 

#OceanAction21765
ICOS (marine gemeenschap) en OTC
ICOS (Integrated Carbon Observation System) RI is een pan-Europese onderzoeksnetwerk met expertise op het gebied van atmosfeer, ecosysteem en oceaankunde. ICOS RI biedt wetenschappelijke gegevens over de koolstofcyclus, het broeikasgasbudget en verstoringen van het broeikaseffect. Het mariene deel bestaat uit gegevens van zowel het oppervlak als de gehele waterkolom.

OTC (Ocean Thematic Center) coördineert en ondersteunt het Europese netwerk van Monitoring Stations Assembly (MSA) door het labelen van stations, training en kwaliteitscontrole van gegevens.

 

#OceanAction21759
Marine Biodiversiteit Observatie Netwerk (MBON)
Het MBON (Marine Biodiversity Observation Network) werkt aan de versterking van het begrip van mariene biodiversiteit en de monitoring van geassocieerde veranderingen in de loop van de tijd, waardoor ecosysteembehoud, duurzaamheid en goede beheerspraktijken worden bevorderd. Het werken met het Global Ocean Observing System (GOOS) vult de observaties aan met fysieke en biogeochemische waarnemingen van de oceaan en vice versa. Een partnerschap met het oceaan-biogeografisch informatiesysteem (OBIS) en soortgelijke databanken helpt toegang te bieden tot biodiversiteits- en milieugegevens.

MBON is een netwerk in plaats van een wettelijk opgerichte structuur of organisatie. Bereidwilligen kunnen afspreken om kennis te delen om veranderingen in de biodiversiteit in de oceaan te evalueren en specifieke Sustainable Development Goals aan te pakken, zoals SDG 14.

 

#OceanAction21756
Monitoringproject Noorse Oceaanverzuring
Het monitoringproject Noorse Oceaan Verzuring, gefinancierd door het Noorse Milieuagentschap, verzamelt koolstofcyclusgegevens in Noorse wateren (de Noordzee, de Noorse Zee en de Barentsz-zee) met als doel de trends en kenmerken van oceaanverzuring in deze gebieden te ontrafelen. Het project is in 2013 gestart en zal minstens tot 2020 duren.

 

#OceanAction21738
Urban Bay: gedragsverandering
Instituto Mar Urbano verbindt zich ertoe het initiatief Urban Bay (een online documenntaire over roggen) uit te breiden, de mariene biodiversiteit van Guanabara Bay, de belangrijkste stressfactoren en zijn milieu-, economische en sociale mogelijkheden te onderzoeken.

In Guanabara Bay leven er zeven verschillende soorten roggen. Maar de populatie daalt continu, vanwege de stressfactoren in het milieu en overbevissing. Trawlvisserij op de bodem tast de biodiversiteit daar ernstig aan en vermengt ook het sediment op de bodem van de zee met de vele verontreinigende stoffen in het water. Roggen zitten aan de top van de mariene voedselketen, dus accumuleren ze allerlei soorten schadelijke stoffen in hun weefsels. Sinds 2014 staan 4 van de 7 soorten roggen op de Braziliaanse lijst van verboden te vangen vissoorten.

Onze missie is om onwetendheid over de oceaan en haar stressoren te bestrijden door het tonen van de schoonheid van de biodiversiteit en het belang van de onvervangbare diensten die door de zee worden geleverd. Naast de documentaire willen we een standbeeld van een rog op een openbaar plein installeren.

#OceanAction21328
Aanpak van de negatieve effecten van onderwatergeluid op migrerende soorten
Antropogeen geluid in zee kan schadelijke effecten hebben op migrerende soorten, zoals verstoring van de communicatie of van de navigatie.  Het Verdrag inzake de instandhouding van migrerende soorten van wilde dieren (CMS) heeft aanbevolen het door de mens veroorzaakte geluid te beperken of te voorkomen om SDG 14-streefniveau 14.1 aan te pakken.

 

Wetenschappelijk onderbouwde milieurichtlijnen voor beoordelingen van activiteiten die marine ruis genereren, zijn voorgelegd aan de komende COP12. Daarnaast wordt er gewerkt aan maatregelen voor het verminderen van onderwatergeluid bij de constructie van windparken op zee. De noodzaak van de implementatie van deze richtlijnen zal worden bevestigd tijdens COP12.

 

#OceanAction21316
Nationaal onderzoek naar uitstekende kustgemeenschap Malinis in Masaganang Karagatan
De Filippijnse visserij is een van de meest geëxploiteerde bronnen in Zuidoost-Azië. Mariene milieuproblemen die er vaak voorkomen zijn vernietiging van gevoelige kustecosystemen zoals koraalriffen, zeegrasvelden en mangroves; overbevissing van visbestanden en destructieve visserijpraktijken die indirect van invloed zijn op het levensonderhoud van vissers.
Coastal resource management (CRM) is extra belangrijk in ontwikkelingslanden zoals de Filippijnen, waar visserij een dominante rol speelt als bron van voedsel, werkgelegenheid en exportopbrengsten. Het wordt het best bereikt op door middel van collectieve actie en degelijke besluitvorming.

Het Filipijnse ministerie van Landbouw (DA) en het bureau voor visserij en aquatische hulpbronnen (BFAR) presenteren het programma Malinis op Masaganang Karagatan (MMK). Dit richt zich op bescherming en instandhouding van de visserij, een duurzaam beheer van visgronden en aquatische rijkdommen en meer betrokkenheid van belanghebbenden bij de bescherming en instandhouding van natuurlijke rijkdommen. De zoektocht naar Malinis op Masaganang Karagatan heeft als doel om uitstekende initiatieven en bijdragen van kustgemeenten  aan duurzame visserijontwikkeling te erkennen.

 

Klimaattop, COP 23, in Bonn: Bula*

De twaalfjarige Timoci Naulusala had de nationale oratorium wedstrijd van Fiji gewonnen. En daarom mocht hij mee naar Bonn. Met verve sprak de jonge redenaar de algemene vergadering van de 23ste COP (Conference of Parties) toe**. Dit onder het toeziend oog van president Frank Bainimarama van Fiji. Dit land is een door de klimaatverandering bedreigd eilandenrijk in de Stille Oceaan. Zo werd het, in februari 2016, getroffen door de cycloon Winston. Deze richtte een schade van 800 miljoen euro aan. Dat is twintig procent van het bbp van de bijna een miljoen inwoners. Bainimarama was de voorzitter van deze klimaattop. Op de opening kon de lokale folklore uiteraard niet uitblijven. Verleidelijke danseressen en gespierde ‘climate warriors’ zorgden voor de ‘Bula spirit’. De grote afwezige was Donald Trump. Hij stuurde wel een delegatie om schone steenkool te promoten. Ze werden uitgejouwd. Maar helemaal ontbrak de wereldvreemde Trump ook weer niet. Actievoerders portretteerden hem in een sjoemelsoftware VW, omringd door boze ijsberen. Gouverneurs, burgmeesters en een reeks van grote Amerikaans bedrijven, vulden de ontstane leegte echter op. Toch bracht deze klimaattop weer niet de zo dringend noodzakelijke doorbraken. Die moeten wachten tot de volgende top in Katowice, het mekka van de Europese kolenindustrie. Polen het land dat in Bonn het ‘fossiel van de dag’ van de milieubeweging kreeg. Dit is een dubieuze beloning voor de hun inspanning om de EU-subsidie voor steenkool te behouden.

Een belangrijke kentering is wel dat er nu veel meer aandacht voor de oceaan is dan voor Parijs. Die kentering is onder andere het gevolg van het opstellen van de Intended Nationally Determined Contributions of INDC’s. In de INDC’s moesten de deelnemers van de klimaattop in Parijs hun maatregelen presenteren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Na de top werden die INDC’s omgezet in NDC’s die alleen maar in positieve zin mogen worden aangepast. Natalya Gallo, een jonge promovenda van het beroemde, Amerikaanse Scripps Institution of Oceanography, maakte een slimme analyse van de NDC’s om te zien welke rol de oceaan in deze plannen speelt. Dat bleek mee te vallen. In zeventig procent ervan was er aandacht voor de zee, maar dan wel vooral voor het kustgebied of de Exclusieve Economische Zone. Dat vind ik een nogal beperkte visie, omdat het dan alleen maar gaat over het eigen nationale gebied. Klimaatverandering vergt immers een geheel andere, meer holistische, visie. Ook de Ocean Literacy-beweging en het Europese onderzoeksprogramma SeaChange werpen hun vruchten af. Zij richten zich op de bewustwording over het belang van de zee in ons leven. Iets wat vele ngo’s, zoals Sea First, overigens, al jaren doen. Het gevolg was dat er in Bonn een reeks van activiteiten was, waarbij men werd geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de oceaan. Over vervuiling, over de situatie in het Arctisch gebied en over het daarbij betrekken van de jeugd. Een van de resultaten van Bonn is de ‘Ocean Pathway Partnership’ die een spreekbuis zal zijn van de bestaande organisaties. Het doel ervan is te zorgen, dat de oceaan tegen 2020 de plaats in de klimaatdiscussie krijgt die nodig is.

 

Voor mij is duidelijk dat de lange onderstroom van een enorm aantal actoren, zoals de lezers van dit Sea First nieuwsbulletin, eindelijk een draaggolf zal worden in de transitie naar een duurzaam gebruik van de oceaan, die ik de oceanische ruimte noem. We zijn er nog lang niet, maar deze transitie is evenals een reeks andere, niet meer te stuiten. Nog even terug naar Frank Bainimarama. Hij pleit voor het toepassen van een ‘Vei lomani’ om de huidige impasses te doorbreken. Dit is een in het Nederlands wat moeilijk te omschrijven Fijiaans begrip. Het komt erop neer dat de besluitvorming plaats vindt bij acclamatie. Hierbij wordt de bevestiging van een besluit of een keuze, bepaald door de omvang van het instemmend gejuich of applaus. Tot slot: Me Nomuni na marau ni siga ni sucu kei na tawase ni yabaki vou of wel prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Jan Stel

Oud-hoogleraar Oceanische Ruimte en Menselijke Activiteit, Universiteit Maastricht

* Bula: welkom in het Fijiaans

**https://www.youtube.com/watch?v=u4PXL72Vjxw

Koning Willem 1 College voor Sea First – rap, Zee-NO

Sea First heeft 100 tweedejaars-studenten Media en Design van het Koning Willem 1 College in ’ s-Hertogenbosch opdracht gegeven om na te denken HOE de problematiek waar de oceaan mee te kampen heeft, onder de aandacht gebracht kon worden onder jongeren/leeftijdgenoten. De studenten hadden 6 weken om vanuit MAPlap een concept te bedenken en hier vorm aan te geven. Het ging met name om het proces – ze zijn 6 weken in de materie gedoken, aan het nadenken geslagen en door samen te werken iets gecreëerd. Het heeft met ieder van hun, wel wat gedaan. Dit is één van de uitingen; van Kas en Olivier waarbij de beelden eronder gezet zijn door een derdejaars-student.

Verslag bezoek meeting Noordzee Boerderij, 8 juni 2017

Het thema van deze bijeenkomst was het borgen van veiligheid en kwaliteit van Nederlands zeewier.

Siebren van Tuinen, RIKILT, Wageningen University & Research
SvT is ingehuurd om de voedselveiligheid van de Noordzee Boerderij (NB) te controleren. De contaminanten die hij zal controleren zijn o.a. E-coli, arseen, jodium, cadmium, lood en andere zware metalen. Tegenover vette vissoorten, is kwik minder belangrijk in zeewier. De contaminanten die getest worden zullen afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals de zeewiersoorten die gekweekt worden, de kweeklocatie, stroming, de zeebodem enz.
Het proces van normen vastleggen kan jaren duren. RIKILT deelt kennis met instellingen in Denemarken, Noorwegen, Ierland en Spanje. Men heeft het over een proces van meer dan 10 jaar.

Thomas Plakké, Nutrition Consultants Cooperative
TP sprak over de veiligheid en kwaliteit van Nederlandse wier als voedsel. Logistieken zijn belangrijk omdat zeewier heel snel bederft. Dit betekent dat de verwerking ter plekke moet gebeuren en het zeewier gelijk goed bevroren moet worden. Zeewier is ook kwetsbaar voor het norovirus en listeria, maar er zijn vier soorten zeewier die een bacterie hebben die listeria lijken tegen te houden. Norovirus heeft in 2012 in Zuid-Korea buikgriep veroorzaakt als gevolg van het eten van groenwier en in Maart 2017 gebeurde hetzelfde in Tokio.
Dit is ook een belangrijk thema in aquacultuur.
Een vraag uit het publiek ging over angst wat betreft radioactieve straling (Fukushima). Hoewel dit ook bekeken moet worden, is het minder relevant voor zeewier dan voor (vette)vis.
In de Oosterschelde wordt twee keer per jaar het zeewier getest.
TP heeft nooit van IDUM (International Dialoque on Underwater Munition) gehoord. Er is een bericht gestuurd en een voorstel gedaan om Terrance Long uit te nodigen als hij in September in Delft weer een presentatie geeft met of zonder de aanwezigheid van Sea First. Lanny heeft Terrance uitgenodigd om voor SF een presentatie te geven.

Eef Brouwers, Noordzee Boerderij
EB gaf een toelichting over de status van de NB voor de kust van Scheveningen. Het wier groeit harder dan verwacht en is in een half jaar gegroeid tot 1,5 m. Het wordt in het najaar geplant en in het voorjaar geoogst.

 

Wij hebben contact gelegd met verschillende mensen o.a.:
Dirk Jan Vos, DanVos
Eef Brouwers, Noordzee Boerderij
Jaap van Hal, ECN
Zaideh Khan & Irene Carrasco Abad, Blue O2
Thomas Plakké, Nutrition Concepts & Consultancy B.V.
Reinier Nauta, Wadden Wier

Relevant voor SFF
Hoewel zeewier al honderden jaren in Azië wordt geteeld, zijn de voedselveiligheidsaspecten van de soorten zeewier die in NL en Europa gekweekt worden, belangrijk. Steeds meer mensen in NL en Europa leren sushi en andere zeegroenten-gerechten te waarderen. In de (nabij) toekomst zou het heel fijn zijn als zeewier niet uit Azië geïmporteerd hoeft te worden, maar dat er in NL en Europe genoeg zeewier gekweekt wordt om de markt te kunnen voorzien (reductie emissies). Dit past in de trend van ‘eet lokaal’.
Als bewezen wordt dat zeewier niet alleen heel lekker is, maar ook heel ‘schoon’ (in de zin van geen contaminanten) in vergelijking met vis en landdieren, kunnen we in onze lessen voor scholen, mooie alternatieven bieden voor het eten van vis. Cultureel en historisch – door zijn slechte houdbaarheid – is zeewier in NL en Europa voornamelijk een deel van de eetgewoontes van kustbewoners. Het moet geïntroduceerd worden als lekker, inheems voedsel en niet alleen iets wat je bij de Japanner eet. Dat gezegd te hebben heeft de “sushi trend” al de helft van het werk gedaan. Hoewel het nog een tijdje zal duren [minstens 10 jaar] voordat zeewier een geaccepteerd voedsel is dat je zelf kan klaarmaken, zal het makkelijker zijn voor ons om onze boodschap uit te dragen “eet uit de zee maar eet geen vis.”

 

Volgende zeewierevenementen:
• Op 19 en 20 juni vindt in IJmuiden de eerste workshop van SOMOS plaats; SOMOS staat voor Safe production Of Marine plants and use of Ocean Space.
• Op 6 en 7 november vindt in Den Haag Seagriculture plaats
• En de volgende bijeenkomst van het Zeewierplatform wordt een gezamenlijke sessie met onze Vlaamse partners die eenzelfde leerproject ondergaan als wij hier in Nederland.

 

Aanwezigen: Lanny Kho, Joanna Bouma