Bericht Dos Winkel

Toen ik elf jaar geleden mijn International Academy for Orthopedic Medicine verkocht en met de oprichting van Sea First “de wereld wel even zou gaan verbeteren”, wist ik bij lange na niet wat mij te wachten stond. Inmiddels werk ik ruim tien jaar pro deo voor Sea First, gemiddeld 12 uur per dag. Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel vergaderd en zoveel gemaild en gebeld. Geeft helemaal niet, het is voor het goede doel. Gelukkig hebben we steeds meer vrijwilligers die mijn taken verlichten.

Sea First is lid van verschillende overkoepelende organisaties die in het Europees Parlement lobbyen. Dat scheelt met name mij heel veel lobbywerk bij Europarlementariërs.

Hierbij een klein overzichtje van de organisaties waar we vrijwel wekelijks mee te maken hebben:

Seas at Risk  – https://seas-at-risk.org/

Eurogroup for Animals – https://www.eurogroupforanimals.org/ en dan meer specifiek de werkgroep Fish Welfare

Dolphinaria Free Europe coalition – http://dfe.ngo/

Dolfinaria coalitie – dit is geen officiële coalitie, maar bestaat uit verschillende Nederlandse ngo´s die regelmatig bij elkaar komen en hopen op een terugkeer van de dolfijnen naar het semiwild, die nu in betonnen tanks gehouden worden.

Verschillende antiplastic-coalities

 

De Belgische regering ligt op zijn gat en de jeugd komt in opstand tegen de lakse houding van de regering als het gaat over het klimaatbeleid. Nieuwe verkiezingen komen er aan. Op 26 mei is het zo ver. Hier kun je zien hoe de Belgische kiezer op dit moment denkt te gaan kiezen.

In Nederland gaan op 20 maart de stembussen open voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens deze verkiezingen mag jij stemmen op een volksvertegenwoordiger die opkomt voor de belangen van dieren in jouw provincie. Dit is echter niet de enige reden waarom jouw stem in deze verkiezingen zo belangrijk is voor dieren.

Sea First was goed vertegenwoordigd (drie vrijwilligers) bij de eerste Plastic Avengers Conferentie in pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Wat betreft het zwerfafval-probleem en het “plastificeren van de wereld” geven we de moed niet op. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga en “Zwerfinator” Dirk Groot organiseerden deze bijeenkomst waar 140 not-plastic lovers aan deel namen. Het was een zeer positieve dag en we hopen dat hier weer prachtige initiatieven uit voortkomen.

Het afgelopen jaar heeft studente Toegepaste Psychologie Mara Bontenbal van Hogeschool Amsterdam een opdracht van Sea First uitgevoerd. Zij onderzocht wat de donateurs van onze organisatie nodig hebben om minder tot geen dierlijke producten te consumeren. Dit vanwege de schade die dat consumptiegedrag met zich meebrengt voor de oceaan en de aarde. Uit haar onderzoek bleek dat men vooral behoefte heeft aan een duidelijke leidraad over de manier waarop men meer plantaardige gerechten kan bereiden.  Geconcludeerd kan worden dat Sea First haar donateurs kan stimuleren minder dierlijke producten te consumeren door middel van een interventie. Het advies is om deze interventie in te laten spelen op het vergroten van kennis omtrent plantaardige voeding, de consumptie van plantaardige producten aantrekkelijk en gemakkelijk te maken en de sociale barrière bij de donateurs te verminderen. Dit alles wordt gedaan d.m.v. ‘Koken met compassie’, in elke nieuwsbrief komt een recept met informatie over plantaardige voeding. We laten verschillende chefs aan bod komen.

Wie geïnteresseerd is in het gehele onderzoek, kan contact opnemen met [email protected]

In deze nieuwsbrief dan het eerste recept inclusief informatie over de maker van het recept (even naar beneden scrollen). Hopelijk vinden jullie dit een leuk initiatief.

Dos Winkel
Oprichter