Anbi

Stichting Sea First

ook bekend als Sea First Foundation (SFF)

RSIN 821640689

Postadres:De Eilanden 31, 2662 AN Bergschenhoek

www.seafirst.nl

Contact: [email protected]

Doelstelling

De bescherming in de meest algemene zin van de flora en fauna die in het water leeft of van water afhankelijk is en van de ecologische systemen en ecosysteemdiensten die voorkomen in en rondom water, alsmede het (doen) maken van onderwijsmateriaal over de staat van onze Oceanen, visserij, vissen, vissenbescherming, contaminanten in vis, enz. en het communiceren hierover aan alle geïnteresseerden, maar met name jongeren.

Hoofdlijnen beleid

SFF maakt mensen warm voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en informeert en sensibiliseert tegelijkertijd over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan.

Bestuur

Jan Stel, Voorzitter

Francis Dos Winkel, Penningmeester

Bertie Winkel, Secretaris

Beloningsbeleid

Stichting Sea First heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers kunnen hun reis- en verblijfkosten declareren. Een aantal vrijwilligers, niet zijnde het bestuur, die zeer veel tijd in Stichting Sea First steken ontvangt een vrijwilligersvergoeding tussen de € 250 en maximaal € 1.200 per jaar.

Verslagen

Jaarverslag 2017 SFF

Jaarrekening 2017 SFF

Jaarverslag 2016 SFF

Jaarrekening 2016 SFF

Jaarverslag 2015 SFF

Jaarrekening 2015 SFF

Jaarverslag 2014 SFF

Jaarrekening 2014 SFF