Principe 6

De oceaan en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Of je nu aan de kust woont of niet, je maakt dagelijks gebruik van oceaandiensten. Denk hierbij aan de zuurstof die we nodig hebben om in leven te blijven. Of aan water dat uit de oceaan is verdampt en als regen of sneeuw onze zoetwatervoorziening aanvult, waardoor we gewassen kunnen verbouwen. Ongeveer 1 miljard mensen wereldwijd is zelfs afhankelijk van de oceaan voor hun voedselvoorziening.

De oceaan is nog om andere redenen belangrijk. Zonder bepaalde mariene organismen zouden we nu bijvoorbeeld ook geen moderne medicijnen voor ziektes als kanker en HIV-AIDS hebben. En ook voor het onderzoek naar een vaccin tegen COVID-19 spelen mariene organismen een belangrijke rol. De oceaan is, net als tropisch regenwoud, een bron van organismen voor nieuwe potentiële medicijnen.

In Nederland geven we jaarlijks miljoenen euro’s uit aan kustbescherming. Dit is niet zonder reden, want ruim 60% van de Nederlandse bevolking wordt geclassificeerd als wonend in kustgebieden. Kustgebieden hebben daarnaast een groot economisch belang. Veel van de wereldwijde handelsroutes lopen via de oceaan. Daarom liggen veel megasteden wereldwijd ook in kustgebieden. De economische waarde van de oceaan zelf wordt op minstens $ 24 biljoen geschat, en daarnaast komt nog eens ruim $ 2,5 biljoen per jaar uit kustgebieden.

Wil je meer informatie over dit onderwerp?
Bekijk dan de thema’s Vervuiling, Dierenwelzijn, Oceaanbelang en Gezonde oceaan bij de themapagina's!