Principe 2

De oceaan en het leven in de oceaan vormen kenmerken van de aarde

Kliffen en rotsformaties zijn ontstaan door erosie als gevolg van, onder andere, golfenergie of getijden. Door deze erosie komen er mineralen vrij. Dit gebeurt ook stroomafwaarts in de rivieren. Al deze mineralen vormen niet alleen voedingsstoffen voor het leven in de oceaan, maar creëren gezamenlijk ook het strand en andere kustgebieden.

Als gevolg van klimaatverandering stijgt de zeespiegel, wat een groot effect heeft op onze kustgebieden. Afhankelijk van hoe snel de mensheid zich hierop kan aanpassen, kan het desastreuze gevolgen hebben voor onze leefomgeving en de economie.

In de lange geschiedenis van onze planeet zijn stukken land drooggevallen die vroeger onder water stonden: zoals bijvoorbeeld de Dolomieten in Italië. Omringende landgebieden zijn weggezakt waardoor het water is weggelopen. We weten dit, omdat in de kalksteenrotsformaties van de Dolomieten bijvoorbeeld koraalfossielen teruggevonden zijn.

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp?
Bekijk dan het thema Koraal en Mangrove bij de themapagina's!