Principe 1

De aarde heeft één oceaan met veel functies

Onze planeet is voor ruim 70% bedekt met water en we kennen vijf grote oceaanbekkens: de Atlantische Oceaan, Stille Oceaan, Indische Oceaan, Arctische Oceaan en Antarctische Oceaan. Maar al deze oceanen zijn met elkaar verbonden en dus spreken we over één mondiale oceaan.

Door deze mondiale oceaan stroomt een verbonden en gesloten stroming, ook wel thermohaliene circulatie genoemd (of golfstroming, of oceaantransportband). Thermo staat voor temperatuur en haliene voor zoutgehalte. Het zoute en koude water in de poolgebieden is zwaar en zakt daardoor, waarmee het een onderwaterstroming in gang zet. Het oppervlaktewater wordt aangevuld door warm water vanuit de evenaar en ondergaat vervolgens hetzelfde proces. De oceaan is hierdoor een zeer belangrijke speler in het reguleren van ons klimaat.

Niet alleen wordt warm water zo verplaatst naar de poolgebieden, het verdampt ook. Dit verdampte water vormt wolken en komt uiteindelijk weer boven land neer in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Regen of gesmolten sneeuw vindt via de rivieren haar weg terug naar de oceaan en neemt onderweg nieuwe voedingsstoffen en mineralen mee voor leven in de oceaan. Deze voedingsstoffen en mineralen komen onder andere uit sediment en van rivierbeddingen als gevolg van de stroming, maar kunnen ook via de uitwerpselen van zeevogels in de rivieren terechtkomen. Daarmee is de kringloop gesloten.

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp?
Bekijk dan de thema’s Oceaanbelang, Klimaat en Biodiversiteit bij de themapagina's!