Oceaanverzuring

De oceaan verzuurt door de te hoge CO2-productie in een veel hoger tempo dan wetenschappers ooit voor mogelijk hadden gehouden. De oceaan neemt ruim 50% van alle CO2 op, maar kan dat nauwelijks nog bolwerken. Het gevolg is dat het water verzuurt, waardoor kalk oplost. Plankton, schelpdieren, zeesterren, zee-egels en koraal, gebruiken kalk als bouwmateriaal en hebben daar niet genoeg van. Hierdoor zullen deze organismen uiteindelijk sterven. Het duidelijkst is dit waar te nemen bij de koraalriffen.

De combinatie van verzuring en oceaanwateropwarming is funest, want als koraal afsterft, verliezen ook de zeedieren die daarvan afhankelijk zijn hun natuurlijke leefomgeving. En dat gaat in een sneltreinvaart van vele vierkante kilometers per jaar. Volgens wetenschappers zullen alle koraalriffen tegen 2060 verdwenen zijn. Het grootste rif ter wereld, het Groot Barrièrerif aan de oostkust van Australië, is al zo ziek dat dit zelfs vanuit satellieten is waar te nemen. Maar ook op kleinere schaal is het probleem waar te nemen: schelpen worden bijvoorbeeld steeds dunner. Hierdoor staat het voortbestaan van de biodiversiteit van al het oceaanleven onder enorme druk.

Hetzelfde geldt voor heel veel soorten plantaardig en dierlijk plankton die een kalkhoudend skeletje hebben. Dit plantaardige plankton (fytoplankton) is niet alleen de belangrijkste CO2-opnemer, maar zorgt voor ruim 50% van alle zuurstof op aarde. Het fytoplankton is dus de belangrijkste zuurstofbron op aarde, maar wordt bedreigd door de verzuring van de oceaan. Willen dieren en mensen kunnen overleven, dan zullen we dus duurzamer moeten gaan leven en zo min mogelijk broeikasgassen produceren.

Gelukkig is er een oplossing: veel minder vlees eten. Want de vee- en vleesindustrie is verantwoordelijk is voor bijna 20% van alle broeikasgassen. Eigenlijk moeten we ook stoppen met het eten van vis. Want wij zijn daarvan niet afhankelijk voor onze voedselvoorziening, maar 500 miljoen mensen in derdewereldlanden wel.


Wil je nog veel meer weten over dit onderwerp, vraag dan een les aan voor op jouw school via [email protected]