Missie en activiteiten

Sea First Foundation (SFF) werd in november 2009 opgericht als stichting in Nederland en in juni 2010 als vzw in België uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.

SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.

Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF zijn kinderen en jongeren want zij zijn de ‘volwassenen van de toekomst’, maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek.

SFF informeert over zes belangrijke onderwerpen:

 • belang van de zee – Waarom is de mens afhankelijk van een gezonde oceaan?
 • visserij en aquacultuur – Wat zijn de negatieve gevolgen van de verschillende methoden van vissen?
 • vervuiling op zee– Het kan niemand ontgaan zijn dat de oceaan zeer ernstig vervuild is met (plastic)afval en tienduizenden chemische stoffen!
 • klimaatverandering en verzuring – Klimaatverandering door broeikasgassen als CO2, methaan en lachgas (de beide laatste gassen afkomstig uit de dierenindustrie), zorgen voor ernstige aantasting van het leven in de oceaan. Iedereen kan hier een verschil maken.
 • welzijn van zeedieren – Kan een vis ook pijn, angst en stress ervaren? Ja, wel degelijk!
 • vis & gezondheid – Is vis eten wel zo gezond als vaak beweerd wordt?

 

Op deze site vindt u meer informatie over bovengenoemde onderwerpen, samen met de campagnes die we voeren om mensen meer bewust te maken van de schitterende onderwaterwereld en het belang hiervan.
U kunt zelf dagelijks een steentje bijdragen met heel simpele dingen. Klik hier voor tips hoe u zelf ook een steentje kan bijdragen.

Waarom SFF

Belang van de zee

 • meer dan 50% van de zuurstof die wij innamen wordt geproduceerd door de oceanen
 • oceanen nemen ongeveer 50% van de wereldwijde geproduceerde CO2 op
 • mangrovebossen, koraalriffen, zeegrasbedden, en andere mariene ecosystemen beschermen kuststreken tegen natuurrampen zoals tsunami’s
 • meer dan 1 miljard mensen zijn voor hun voeding afhankelijk van wat de zee te bieden heeft

Wat er mis is met de zee

 • 80% van de visbestanden is volledig of overgeëxploiteerd volgens de VN. Jaarlijks wordt er ongeveer 120 miljard kilo vis uit de zee gehaald. Ongeveer 40% hiervan is bijvangst en gaat gewond of dood weer overboord. Talrijke vissoorten zijn met uitsterven bedreigd. Populaties van onder andere kabeljauw, tonijn, zwaardvis en heel wat soorten haai zijn in de vorige eeuw met 90% geslonken. Als we zo verder blijven vissen, zou er in 2050 wel eens geen commerciële vis meer kunnen zijn. Zeeën vol vis maken dan plaats voor zeeën vol kwallen en algen.
 • Door de mestproductie van onze grote veestapel en het overmatig gebruik van kunstmest vloeit er veel stikstof naar zee dat resulteert in zuurstofloze dode zones. Op dit moment zijn er zo’n 400 ecosystemen in zee dood; samen goed voor een oppervlakte van 245.000 m².
 • Zeeën en oceanen nemen een derde van antropogene CO2-emissies op. Door een teveel aan uitgestoten gassen zijn de oceanen sinds de industriële revolutie 30% zuurder geworden met nefaste gevolgen voor de vruchtbaarheid van veel zeedieren en de gezondheid van koralen, schelpdieren en dieren met een uitwendig skelet wat een grote bedreiging betekent voor de biodiversiteit.
 • De hoeveelheid fytoplankton in de oceanen, verantwoordelijk voor ongeveer 50% van de wereldwijde zuurstofproductie, is sinds 1950 met 40% afgenomen, wellicht te wijten aan nutriëntentekorten door de opwarming van het zeewater. Dit is geen lachertje want het voedselweb in de oceanen staat en valt met het fytoplankton.
 • Onze consumptiemaatschappij en voorliefde voor plastic heeft als gevolg dat onze blauwe wereld maar liefst 5 plastic soepen kent waaronder het plastic eiland in de Stille Oceaan dat 32 maal zo groot is als Nederland. Volgens de VN drijven er momenteel zo’n 18.000 stukken plastic afval per vierkante kilometer oceaanoppervlakte rond. Dit plastic vergaat niet, maar vermomt zich als plankton en dient als schijnvoedsel voor vogels, walvissen, en andere zeedieren.
 • Waar de oceanen rond de Oostkust van de VS, West Europa, Rusland, China en Japan reeds zo goed als leeggevist zijn, sluiten grote fabrieksschepen uit deze landen contracten met ontwikkelingslanden om daar tegen een zeer lage vergoeding territoriale wateren ‘leeg’ te vissen. Resultaat? Een belangrijk deel van de lokale bevolking verliest haar bron van inkomsten en proteïnen.

Activiteiten

 • lespakketten en interactieve lessen op lagere en middelbare scholen
 • voorlichting van het bredere publiek voor hogescholen, universiteiten, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke verenigingen, etc.
 • evenementen (zoals Oceanenweek & World Ocean Day)
 • campagnes en petities (zoals Tuna Free Restaurants en European Shark Week)
 • documentatiecentrum
 • lobbywerk als lid van organisaties zoals Seas at Risk, Eurogroup for Animals, Kust en Zee, OCEAN2012, Shark Alliance en Bond Beter Leefmilieu
 • werven van leden en verkopen van merchandise
 • waar en wanneer mogelijk werkt SFF samen met andere organisaties