Alle klimaatontkenners ten spijt is het inmiddels wel bewezen dat klimaatverandering door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Het wetenschappelijk onderzoek hiernaar heeft de Gouden Standaard toegekend gekregen, wat betekent dat de kans dat de wetenschappers ernaast zitten, ongeveer 1 op 3,5 miljoen is. De klimaatverandering heeft een groot effect op de oceaan – en dus op alle leven op aarde.

De klimaatverandering van nu is begonnen tijdens de Britse industriële revolutie, die sinds het einde van de 18e eeuw over de hele wereld navolging kreeg. Het gevolg hiervan was een enorme toename van CO2 in de atmosfeer en in de oceaan. Deze toename loopt parallel met de bevolkingsgroei, de stijging van het aantal slachtdieren en de broeikasgassen die zij produceren, kaalslag in de regenwouden, overbevissing en uitstoot door industrie en transport.

Ons wordt verteld dat duurzame energie de CO2-uitstoot helpt te verminderen. Maar groene energie is vaak niet zo duurzaam als wordt beweerd: deze komt voor 60% uit biomassa. Dat is niet zo goed voor het milieu als je zou denken. Tel daarbij op dat we de oppervlakte van Afrika nodig hebben om genoeg voedsel voor de slachtdieren te produceren én dat een derde van de visvangst uit de oceaan wordt gebruikt als visvoer, en het probleem is duidelijk.

We kunnen het tij nog keren. Als we allemaal zouden overstappen op een plantaardig dieet zouden we 76 procent minder landbouwgrond nodig hebben. Dat zou leiden tot 49% minder broeikasgasuitstoot, 50% minder verzuring van de oceaan en 50% minder opwarming van de aarde. Goed voor het klimaat, het milieu, de biodiversiteit én onze eigen gezondheid dus!


Wil je nog veel meer weten over dit onderwerp, vraag dan een les aan voor op jouw school via [email protected]