Belastingvoordeel periodieke gift

Geniet fiscaal voordeel door periodiek te schenken. De periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting (een normale gift is dit niet/gedeeltelijk). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen. Met deze vorm van schenken is het mogelijk de jaarlijkse donatie aan Stichting Sea First in de aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering te brengen op je belastbaar inkomen. Er is geen drempel en geen maximumbedrag als aan de voorwaarden van de belastingdienst wordt voldaan.

Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer nodig. Een periodieke gift kan rechtstreeks met Stichting Sea First worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. Je geeft Sea First daarmee een stukje zekerheid voor de toekomst en je hebt zelf een belangrijk fiscaal voordeel.

Hoe te regelen?

Per 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Een notariële akte is niet meer noodzakelijk. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende.

De standaardovereenkomst kun je bekijken, downloaden en invullen. De gegevens van Sea First zijn al ingevuld. Onderteken beide exemplaren en stuur ze beide op naar: Stichting Sea First, T.a.v. Anneke Dierkx, De Eilanden 31, 2662 AN Bergschenhoek

Sea First ondertekent beide exemplaren. Je ontvangt één exemplaar retour dat je bij je belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefsgewijs) als bewijsstuk.

Betalingsvolmacht

Wil je dat je periodieke gift automatisch naar Sea First wordt overgemaakt? Vul dan het formulier Betalingsvolmacht in en stuur dit naar Sea First.