Eerste kwartaal 2018

11 januari – Schoten (B) – Dos Winkel: overleg Burgemeester en wethouders over een grote scholenactie van Sea First in Schoten. B&W geven alle medewerking en er komt ook een avond in het theater van Schoten voor het algemene publiek over vlees- en visconsumptie en de gevolgen voor de oceaan, het klimaat en onze gezondheid. Deze avond zal gratis toegankelijk zijn en vindt in november plaats. Organisatie: Sea First en Artsen voor Duurzaamheid (mede door Dos opgericht)

17 januari – Haarlem – Dos Winkel: twee lessen op Basisschool De Piramide voor zeer geïnteresseerde leerlingen (heel veel allochtone leerlingen en daarom extra leuk)

19 januari – Den Haag – Dos Winkel: Proefdiervrij. Sea First vertegenwoordigd door Dos op dit interessante congres. Helaas worden vissen steeds vaker als proefdier gebruikt

21 januari – Breda – Dos Winkel: Restaurant LOFF. Voor de tweede keer een Dinner lecture in dit restaurant

23 januari – Utrecht – Dos Winkel vertegenwoordigde Sea First bij de rechtszaak van Free Morgan tegen de staat. Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/rechtszaak-over-zwangere-orka-morgan-loro-parque-schendt-alle-regels~acc3d59f/

26 januari – Schoten – Dos Winkel: Programma vastleggen met leerkrachten voor vijf middelbare scholen (dit betreft alle scholen van secundair onderwijs in Schoten)

27 januari – Schoten – Dos Winkel, en Nanne van Hoytema met Prof. Dr. Jan Stel over het voorbereiden van een TV-serie voor de jeugd op de Belgische TV

28 januari – Schoten – Dos Winkel: afspraken gemaakt met Laura Zavraan over het maken van een avonturenverhaal met de haai Jack. Wordt gemaakt voor de kinderwebsite www.seafirstkids.nl

3 februari – Houten – Dos Winkel: Duikvaker: lezing over De oceaan en onze Gezondheid

4 februari – Muiderberg – Dos Winkel: lezing (Preek van de Leek) in de Kerk aan Zee. De oceaan en onze Gezondheid

6 februari – Schoten – Dos Winkel: Zilveren Passer 79 – ochtendlezing over De oceaan en onze Gezondheid

6 februari – Kapellen – Dos Winkel: middelbare school Mater Salvatoris Instituut. Les over het belang van de oceaan, bedreigingen en oplossingen

6 februari – Alblasserdam – Dos Winkel: Outdoor Event. Lezing over De oceaan en onze Gezondheid

9 februari – Tholen – Dos Winkel: OFFT (Onderwater Foto en Film Team). Lezing over De oceaan en onze Gezondheid

16 februari – Schoten – Dos Winkel: NEOS (actieve senioren). lezing over De oceaan en onze Gezondheid

15 maart – La Nucia – Opening tentoonstelling fotografie Bertie en Dos Winkel: dubble lecture about the Ocean and Tribal cultures. Bij eventuele verkoop foto’s is 50% van de winst voor Sea First