De waarheid over haaien

Een essentiële en bepalende hoeksteen van mariene ecosystemen zijn de roofdieren aan de top van de voedselketen. Zij regelen de aantallen van de soorten onder hen, houden door het verwijderen van oude en zieke dieren de genenpoel van hun prooien gezond en houden als aaseters riffen vrij van parasieten en ziekten. Haaien zijn zeer belangrijke mariene toppredatoren. Omdat ze traag groeien en zich slechts laat en beperkt voortplanten worden hun aantallen en de aantallen van de populaties onder hen op natuurlijke wijze onder controle gehouden. Deze trage voortplanting maakt hen echter ook extra gevoelig voor overbevissing. Het duurt immers tientallen jaren alvorens hun aantallen weer kunnen aangroeien.