Eerste kwartaal 2018

11 januari – Schoten (B) – Dos Winkel: overleg Burgemeester en wethouders over een grote scholenactie van Sea First in Schoten. B&W geven alle medewerking en er komt ook een avond in het theater van Schoten voor het algemene publiek over vlees- en visconsumptie en de gevolgen voor de oceaan, het klimaat en onze gezondheid. Deze avond zal gratis toegankelijk zijn en vindt in november plaats. Organisatie: Sea First en Artsen voor Duurzaamheid (mede door Dos opgericht)

17 januari – Haarlem – Dos Winkel: twee lessen op Basisschool De Piramide voor zeer geïnteresseerde leerlingen (heel veel allochtone leerlingen en daarom extra leuk)

19 januari – Den Haag – Dos Winkel: Proefdiervrij. Sea First vertegenwoordigd door Dos op dit interessante congres. Helaas worden vissen steeds vaker als proefdier gebruikt

21 januari – Breda – Dos Winkel: Restaurant LOFF. Voor de tweede keer een Dinner lecture in dit restaurant

23 januari – Utrecht – Dos Winkel vertegenwoordigde Sea First bij de rechtszaak van Free Morgan tegen de staat. Zie ook: https://www.ad.nl/binnenland/rechtszaak-over-zwangere-orka-morgan-loro-parque-schendt-alle-regels~acc3d59f/

26 januari – Schoten – Dos Winkel: Programma vastleggen met leerkrachten voor vijf middelbare scholen (dit betreft alle scholen van secundair onderwijs in Schoten)

27 januari – Schoten – Dos Winkel, en Nanne van Hoytema met Prof. Dr. Jan Stel over het voorbereiden van een TV-serie voor de jeugd op de Belgische TV

28 januari – Schoten – Dos Winkel: afspraken gemaakt met Laura Zavraan over het maken van een avonturenverhaal met de haai Jack. Wordt gemaakt voor de kinderwebsite www.seafirstkids.nl

3 februari – Houten – Dos Winkel: Duikvaker: lezing over De oceaan en onze Gezondheid

4 februari – Muiderberg – Dos Winkel: lezing (Preek van de Leek) in de Kerk aan Zee. De oceaan en onze Gezondheid

6 februari – Schoten – Dos Winkel: Zilveren Passer 79 – ochtendlezing over De oceaan en onze Gezondheid

6 februari – Kapellen – Dos Winkel: middelbare school Mater Salvatoris Instituut. Les over het belang van de oceaan, bedreigingen en oplossingen

6 februari – Alblasserdam – Dos Winkel: Outdoor Event. Lezing over De oceaan en onze Gezondheid

9 februari – Tholen – Dos Winkel: OFFT (Onderwater Foto en Film Team). Lezing over De oceaan en onze Gezondheid

16 februari – Schoten – Dos Winkel: NEOS (actieve senioren). lezing over De oceaan en onze Gezondheid

15 maart – La Nucia – Opening tentoonstelling fotografie Bertie en Dos Winkel: dubble lecture about the Ocean and Tribal cultures. Bij eventuele verkoop foto’s is 50% van de winst voor Sea First

NIEUW LESMATERIAAL

De afgelopen maanden heeft Sea First, met de opbrengst van Sea the Future 2017, nieuw lesmateriaal ontwikkeld om scholieren, maar ook volwassenen, een breed aanbod te kunnen geven aan presentaties over het leven in zee en het effect van menselijk handelen daarop. Tot nu toe, hebben we drie nieuwe lessen gemaakt;

De Diepzee is het grootste leefmilieu op aarde, maar wij hebben maar een paar procent ervan verkend. In de nieuwe les DIEPZEE gaan wij op reis van het zeeoppervlak naar de diepste regionen, om te kijken hoe dieren zijn aangepast aan deze voor ons erg onnatuurlijke omgevingen. Daarbij kijken we naar het effect dat mensen op de diepzee hebben. Hoewel we de diepzee nauwelijks kennen, vinden we veel tekenen van onze visserij en van vervuiling.

 

Haaien leven al honderden miljoenen jaren in de wereldzeeën, maar in de afgelopen 100 jaar hebben wij meer dan 90% van de haaien weggevangen voor haaienvinnensoep, als bijvangst, als bescherming van toeristen, en als sport. Deze toproofdieren zijn, naast dat ze fantastisch zijn om te zien, extreem belangrijk voor hun ecosysteem. In onze nieuwe les HAAIEN, leggen wij uit wat haaien zo bijzonder en zo belangrijk maakt en hoe mensen wereldwijd ze met uitsterven te bedreigen door te geloven in spookverhalen en mythes.

 

Oceaanverzuring is het onbekende broertje van opwarming door klimaatverandering. Door toename van koolstofdioxide in het zeewater als gevolg van verbranding van olie, gas en steenkool wordt het zeewater steeds zuurder. Dit heeft grote gevolgen voor alle vormen van leven die een kalkskelet hebben. Dat zijn niet alleen koralen, schelpdieren en schaaldieren, maar ook een groot deel van het plantaardige plankton dat de basis vormt voor al het leven in de open oceaan. In deze les kijken we naar wat oceaanverzuring is, in hoeverre het al plaatsvindt, en wat we voor de toekomst kunnen voorspellen voor verschillende groepen planten en dieren, die ook voor veel mensen van levensbelang zijn als bron van voedsel of inkomen.
Deze drie nieuwe lessen zijn een mooie aanvulling op het bestaand pakket. Kijk voor ons volledige aanbod op www.seafirst.nl onder het tabblad ‘EDUCATIE’.

 

Het ‘lessenlijstje’ zo ver:

  • Oceaanverzuring
  • De zee en onze gezondheid
  • Diepzee
  • Koraalriffen
  • Plastic vervuiling
  • Visserij
  • Haaien
  • Dolfijnen
  • twee besprekingen van Documentaires (Sea the Truth en Acid test)

 

We hopen na Sea the Future 2018, met uw hulp, ook fysiek les- en spelmateriaal te kunnen gaan ontwikkelen om de lessen aan te vullen.